നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-Cov-2) ആൻ്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ് (സ്വാബ്)

23452465