Nová reagenčná súprava neutralizujúcich protilátok proti koronavírusu (CMIA)