Նոր Coronavirus (SARS-Cov-2) Հակամարմինների չեզոքացման արագ փորձարկման սարք

23452465