Шинэ коронавирус (SARS-Cov-2) саармагжуулах эсрэгбиеийг хурдан турших төхөөрөмж

23452465