नोवेल कोरोनाभाइरस (SARS-Cov-2) एन्टिबडी र्यापिड टेस्ट उपकरणलाई तटस्थ गर्दै

23452465