Coronavirus i ri (SARS-Cov-2) Pajisja e testimit të shpejtë neutralizues të antitrupave